Nyt fra Høng i politiets døgnrapport

Profilbillede

Høng er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Falkevej, Køge
Maglegårdsvej, Roskilde
Stejlhøj, Kalundborg
Parallelvej, Holbæk

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Stolpeager, Greve
Ledagervej, Roskilde
Gartnervænget, Bjæverskov
Fælledvej, Roskilde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Svanelunden, Veddinge, Fårevejle St.

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Præstemarken, Svallerup, Kalundborg
A Ladingsvej, Nykøbing Sj.

Tyveri fra køretøjer:

Ringstedvej, Roskilde
Industrisvinget, Tune


To hurtige bilister tæt på skole – Stensbjergvej, Køge

Færdselspolitiet foretog sent mandag formiddag en hastighedsmåling med lasermåleudstyr af de bilister, som kørte ad Stensbjergvej i begge retninger på en vejstrækning, der er beliggende i tættere bebygget område og derfor med en højst tilladt hastighed på 50 km/t.

Kl. 11.16 blev en 37-årig mand fra Køge målt til og efterfølgende sigtet for at køre mindst 85 km/t i en personbil i sydlig retning. Bødepåstanden vil være 4.800 kr., et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. samt påstand om en betinget frakendelse af kørekortet på grund af en hastighedsovertrædelse på mere end 60 %. Betinget frakendelse betyder, at en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) skal bestås for at kunne beholde førerretten. Hvis en af prøverne ikke bestås, inddrages førerretten, indtil begge prøver er bestået.

Kl. 11.54 kørte en 19-årig mand fra Køge også for hurtigt i en personbil, idet han blev målt til at køre med mindst 82 km/t i nordlig retning ad Stensbjergvej. For ham vil bødepåstanden være 4.200 kr., det pligtige bidrag på 500 kr. til Offenfonden, men så en påstand om et kørselsforbud, fordi han inden for tre år efter erhvervelsen af sit kørekort har kørt mere end 60 % for hurtigt. Kørselsforbuddet betyder, at han ved sagens afgørelse får et forbud mod at køre bil, indtil den 19-årige har gennemgået noget obligatorisk undervisning og bestået en teori- og køreprøve.

Begge sigtede bilister vil derfor i nærmeste fremtid høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod dem.

Groft hærværk i opgang – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 11.25 fik politiet en anmeldelse fra personalet hos boligselskabet for Ladegårdsparken Vest om, at der ifølge overvågningen i bebyggelsen var sket en sprængning i opgangen lige omkring nytårsskiftet.
Politiet kiggede nærmere på opgangen og kunne konstatere, at ruder i indgangsdøren var blevet ødelagt, og at videoovervågningen i området afslørede noget, der havde givet et kraftigt lysglimt, hvilket tydede på en slags sprængning. En sag om groft hærværk efterforskes nu af politiet i et forsøg på at finde frem til nogen, der kan drages til ansvar for de forvoldte skader nytårsaften.

Efterfølgende talte politiet med flere beboere, der følte sig utrygge på grund af den megen brug af fyrværkeri, herunder formentlig kanonslag, hen over nytåret. Beboernes oplevelser og observationer nytårsaften vil naturligt også indgå i efterforskningen af hærværkssagen.

Færdselsuheld – Jernbanevej, Ringsted

Kl. 14.56 var en cyklist og en bilist stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Jernbanevej – Sjællandsgade i Ringsted, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at der var en skade i frontruden på bilistens bil, og at en kvindelig cyklist i ambulancen blev bragt til en skadestue til kontrol for eventuelle skader som følge af sammenstødet.

En 32-årig kvinde fra Ringsted var som fører af en personbil kørt fra parkeringspladsen foran Ringsted togstation ud i krydset, hvor hun stødte sammen med cyklisten, der kørte ad Jernbanevej mod øst.
Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger på uheldstidspunktet.

Mistænkelige forhold – Solrød Strand

Kl. 19.24 kunne en opmærksom anmelder se lysskæret fra en lommelygte ved en adresse på Solrød Strandvej, hvor der ifølge den opmærksomme borger ikke var nogen hjemme.
Anmelderen gik ud på vejen og så en ca. 25-årig mand, ca. 180 cm høj, iført mørkt tøj og medbringende en rygsæk, gå lidt frem og tilbage ved adressen.

Politiet kørte til området med flere patruljer ud fra en mistanke om, at manden måske kunne finde på at begå indbrud i området.

Den pågældende adresse blev undersøgt nærmere, men politiet fandt ingen tegn på indbrud eller forsøg herpå. Trods intensiv eftersøgning i området fandt politiet ikke manden, så hvad mandens ærinde har været på stedet, er fortsat uafklaret.

Den opmærksomme anmelder fik efterfølgende et besøg og en opfølgning på politiets arbejde i området.

Kl. 21.42 kontaktede endnu en opmærksom anmelder fra Solrød politiet, idet anmelderen kunne se lysskæret fra en lommelygte på førstesalen af en adresse på Spurvevej, Solrød Strand.

Politiet undersøgte også dette mistænkelige forhold, men fandt ikke noget usædvanligt på den pågældende adresse. Heller ikke denne gang lykkedes at finde nogen personer, der kunne mistænkes for blot at være på adressen eller som i øvrigt kunne mistænkes for at ville begå indbrud i villaerne i området.

Også denne opmærksomme borger fik et opfølgende besøg af politiet, som orienterede om resultatet af politiets undersøgelser i området.

Brand i containere / affaldsspande – Køge

Kl. 20.05 var der ildebrand i en container på Langelandsvej i Køge, så brandvæsnet rykkede ud for at slukke branden.

Trods brandvæsnets indsats lykkedes det ikke at redde hverken containeren eller dens indhold af papir mv., således at containeren af plastmateriale og indholdet stort set udbrændte.

Politiet har optaget rapport om branden i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen, da der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring herpå.

Kl. 22.15 fik politiet via alarmcentralen melding om, at der nu var ild i en container i krydset Fasanvej / Dalgasvej, Køge. Brandvæsnet rykkede ud og foretog slukning af branden, der formodes at være opstået efter brug af fyrværkeri.

Politiet undersøgte området for personer, der måske kunne mistænkes for en rolle i branden i container, men traf ikke nogen, der kunne mistænkes herfor. Under eftersøgningen bemærkede politiet kl. ca. 22.30, at en skraldespand ved krydset Fasanvej / Dalgasvej nu også brændte. Brandvæsnet fik også slukket denne mindre brand, hvis årsag formodes at være den samme som tidligere.

Ingen er indtil videre sigtet i anledning af de tre brande i containere og skraldespande i den sydlige del af Køge by.

Utryghedsskabende unge havde fyrværkeri og kniv på sig – Køge

Kl. 20.58 fik politiet en anmeldelse om en gruppe unge mænd, der ved gangbroen ved Køge Nord-station optrådte utryghedsskabende, idet de kastede med knaldfyrværkeri og måske også var i besiddelse af en kniv. På anmeldelsestidspunktet var gruppen på vej til S-toget i retning mod Køge.

Politiet kørte til Køge S-station og fik her kontakt til fem teenagere fra Ringsted og Stenlille, som alle blev kontrolleret som følge af anmeldelsen.
En 18-årig mand fra Ringsted var i besiddelse af otte kanonslag, som blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen.

En hobbykniv fandt politiet hos en 17-årig ung mand fra Ringsted, som ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål at bruge hobbykniven til. Han blev sigtet for overtrædelse af knivloven i forbindelse med beslaglæggelse af hobbykniven som bevis i sagen.

Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, der dog også vil underrette den 17-åriges værger om sagen mod ham.

Lov om euforiserende stoffer og knivloven – Vordingborgvej / Marksvinget, Køge

Kl. 03.34 henvendte politiet sig til en råbende og skrigende mand, der befandt sig på hjørnet af Vordingsborgvej og Marksvinget i Køge.
Der var tale om en 34-årig mand fra Køge, som var i besiddelse af 1,34 gram amfetamin og en kniv, som han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål at bruge til på dette tidspunkt af natten.
Politiet beslaglagde de ulovlige effekter og sigtede den 34-årige for overtrædelse af både lov om euforiserende stoffer og knivloven.

Arbejdsulykke – Hallas Alle, Kalundborg

Kl. 03.38 var en mand kommet til skade på sit arbejde på en medicinalvirksomhed i Kalundborg, så en ambulance var blevet tilkaldt.
Politiet fik klarlagt, at en 30-årig mand fra Høng havde fået en basisk og varm væske på sin ene fod, så han havde fået formentlig skoldningsskader. Han blev bragt til skadestuen til fornøden behandling af sin skade på benet.

Politiet har optaget rapport om ulykken, så Arbejdstilsynet og politiet på et senere tidspunkt kan afgøre, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.


OPFØLGNING

 

Mand varetægtsfængslet som mistænkt for flere voldstilfælde og trusler mod samlever – Nykøbing Sj. - Odsherred

Nytårsdag om eftermiddagen blev en 48-årig mand fra Nykøbing Sj. anholdt som mistænkt for endnu et tilfælde af vold over sin samlever på en adresse i Nykøbing Sj.
Den 33-årige samlever havde forinden anholdelsen af den mistænkte anmeldt, at hun i løbet af nytårsaften og nytårsdag igen var blevet slået og truet på livet, mens et mindreårigt barn havde været til stede.

Politiet kunne efter anholdelsen af den 48-årige konstatere, at han havde flere uafgjorte sager, idet han i løbet af sommeren 2022 havde overfaldet den samme kvinde på deres fælles adresse med vold og taget kvælertag på hende med vejrtrækningsbesvær til følge, så et mindreårigt barn måtte tilkalde politiet. I sensommeren havde den 48-årige tillige telefonisk truet kvinden på livet.

Anklagemyndigheden vurderede, at den 48-årige skulle fremstilles i et grundlovsforhør i Retten i Holbæk med krav om varetægtsfængsling, idet manden kunne mistænkes for at ville fortsætte sine overgreb mod kvinden.

Retten i Holbæk var enig i anklagemyndighedens vurdering og bestemte, at den 48-årige skulle varetægtsfængsles foreløbigt til den 24. januar 2023.

Den 48-årige fik af politiet i forbindelse med grundlovsforhøret samtidig meddelt et strakstilhold, således at han ikke må tage kontakt til offeret i sagen på nogen som helst måde.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi