Nyt fra Høng i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Høng er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ingen

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Hovedgaden, Høng
Værftsvej, Køge
Agervænget, Snoldelev, Gadstrup
Ewalds Have, Holbæk
Gl. Hovvej, Kalundborg
Østergade, Tølløse


Udlændinge- og social dumping-kontrol gav ingen sager – Greve / Roskilde

Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi kom hjem med en tom bødeblok, idet politiet i forbindelse med en udlændingekontrol og social dumping-indsats i Greve og Roskilde ikke fandt grundlag for at sigte nogen for overtrædelse af lovgivningen.

Udlændingeafdelingen startede deres kontrol i indkøbscentret Waves i Greve, hvor ca. 20 personer i indkøbscentret blev kontrolleret og var i besiddelse af de påkrævede dokumenter og identitetspapirer, såfremt man er udlænding med opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Kontrollen fortsatte senere på tirsdagen i Roskilde by, hvor politiet opsøgte forretningssteder inden for massagebranchen. Ved kontrollerne på tre forskellige forretningssteder traf politiet udlændinge fra Rumænien, Kina, Sverige og Thailand, men alle otte kontrollerede personer havde også orden i deres papirer. Dermed var der heller ikke grundlag for at sigte nogen for nogen overtrædelse af udlændingelovgivningen i forbindelse med disse kontroller.

Udlændingeafdelingen vil fortsætte med disse spontane kontroller af udlændinge og deres ophold og eventuelle arbejde i Danmark som et led i indsatsen mod f.eks. social dumping og menneskehandel. Kontrollen foretages jævnligt i samarbejde med andre myndigheder som f.eks. Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering Integration.

Narkokørsel – Flægkær, Gislinge – Holbæk

Kl. 10.55 blev en 40-årig mand fra Kalundborg rutinemæssigt standset med henblik på kontrol af førereren og den personbil, som han førte.

Den 40-årige fremstod påvirket af narkotika, hvilket en efterfølgende narkometertest bekræftede, idet testen gav udslag for påvirkning af kokain under kørslen.

Politiet sigtede derfor den 40-årige for narkokørsel og fik efterfølgende udtaget en blodprøve af ham med henblik på nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Lov om euforiserende stoffer – Greve

Kl. 13.00 foretog politiet med hjælp fra narkohunde en ransagning af bopælen hos en 35-årig mand fra Greve, fordi politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Mistanken blev bestyrket, da narkohundene reagerede på et sted, hvor den 35-årige opbevarede ca. to kilo hash. Ved ransagning fandt politiet også andre mindre hashklumper, lidt hvidligt pulver (formentlig kokain) samt en digitalvægt og pølsemandsposer.

De ulovlige effekter blev beslaglagt som bevis i en salg om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, som politiet sigtede den 35-årige for overtrædelse af. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Dieselolie spildt på flere veje – Køge / Stevns

Kl. 13.14 modtog politiet via alarm 112 melding om, at flere veje i Køge by var glatte som følge af en spildt væske, så trafikanter flere steder ikke kunne så sikkert og forsvarligt som forventeligt på vejene.

Politiet kørte til den centrale del af Køge by, hvor patruljerne forsøgte at kortlægge de veje, som var blevet udsat for et udslip af formentlig dieselolie. Samtidig blev Trafikradioen og Movia underrettet om de glatte veje især i Køge by.

Det lokale redningsberedskab blev tilkaldt til at foretage det fornødne for at få fjernet dieseloliespildet eller på anden måde gøre vejene sikre igen.

Politiet fik efter omfattende ”detektivarbejde” klarlagt, at følgende veje var blevet ramt af dieselolieudslippet: Salbyvej – Ølbyvej – Ringvejen – Nørre Boulevard – Ivar Huitfeldtsvej – Værftsvej – Lyngvej frem til motorvejstilkørsel 32 Ølby, hvor dieseloliesporet fortsatte på Køge Bugt Motorvejen i sydlig retning og videre ad Sydmotorvejen mod syd frem til afkørsel 34 Herfølge. Herfra gik sporet i østlig retning ad Slimmingevej via Vordingborgvej og Kanderødvej frem til Store Linde sydvest for Hårlev.

Her traf politiet en lastbil med en 39-årig mandlig chauffør, som ikke havde opdaget lækagen på dieselolietanken. Chaufføren blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven med baggrund i det omfattende dieseloliespild over en ca. 42 km lang vejstrækning.

Politiet har ikke registreret nogen færdselsuheld eller andre ulykker som følge af dieseloliespildet.

Færdselsuheld – Algade / Kong Valdemars Vej, Roskilde

Kl. 14.55 var en bilist og en cyklist stødt sammen i krydset Algade – Kong Valdemars Vej, så politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere.

Ingen af parterne havde pådraget sig behandlingskrævende skader ved sammenstødet, der var sket, efter en 50-årig kvinde fra Roskilde var kørt i en personbil ad Algade mod vest. I krydset ved Kong Valdemars Vej foretog hun svingning til højre, men stødte herunder sammen med en 26-årig mand fra Roskilde, som kørte på cykel på cykelstien også ad Algade mod vest. Cyklisten havde til hensigt at fortsætte ligeud i krydset.

Cyklisten væltede ved påkørslen, men slap altså uden behandlingskrævende skader. Der opstod dog mindre materielle skader ved sammenstødet, som politiet har optaget rapport om ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Hurtig knallert – Stationspladsen, Havdrup – Solrød

Kl. 16.32 bemærkede færdselspolitiet en lille 30-knallert køre væsentligt hurtigere end de tilladte 30 km/t frem til Stationspladsen i Havdrup, hvor knallertkøreren blev standset.

Knallerten blev ført af en 15-årig dreng fra Havdrup, som blev gjort bekendt med politiets mistanke mod ham og hans knallert. Politiet beslaglagde knallerten med henblik på nærmere undersøgelse af knallertens hastighed på et rullefelt. Hans værger er underrettet om mistanken mod den 15-årige, som vil høre nærmere fra politiet, når hastighedsmålingen er gennemført.

Færdselsuheld – Køgevej / Vognmandsmarken, Roskilde

Kl. 17.16 var to bilister stødt sammen på Køgevej ud for Vognmandsmarken, men uden at nogen af bilisterne var kommet til skade.

Politiet fik klarlagt, at en 19-årig kvinde fra Roskilde i en personbil var kørt med lav hastighed ad Vognmandsmarken mod vest frem til Køgevej, hvor hun svingede til venstre.

Samtidig med hendes udkørsel på Køgevej i forbindelse med svingningen kom en 23-årig mand fra Roskilde kørende i en personbil ad Køgevej i nordlig retning, men blev ramt af den svingende bilist.

Kvindens bil måtte bugseres væk fra stedet, mens den 23-åriges bil kunne føres fra uheldsstedet. Politiet optog rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Ulovlig knallert medførte anholdelse – Rosenvænget, Høng – Kalundborg

Kl. 19.41 standsede politiet en knallertkører, der på sin lille 30-knallert kunne mistænkes for at køre væsentligt hurtigere end tilladt på vej hen til hallen på Rosenvænget, hvor han blev standset.

Knallertkøreren var en 16-årig ung mand fra Ruds Vedby, som havde kørt uden at anvende styrthjelm samt befordret en passager, men han kunne fremvise præmiekvittering for ansvarsforsikringen og et knallertkørekort.

Da politiet tilkendegav, at knallerten skulle beslaglægges med henblik på hastighedsmåling på et rullefelt, ophidsede den oplysning knallertkøreren, som nægtede at udlevere nøglerne til køretøjet, ligesom han kaldte politiet for mindre pæne ting og i øvrigt opildnede de øvrige tilstedeværende til at blande sig i politiforretningen. Den adfærd medførte en anholdelse af den 16-årige, der blev sigtet for overtrædelse af straffeloven for at lægge hindringer i vejen for politiet.

Den 16-årige blev dog løsladt kort efter, men kan forvente at høre yderligere fra politiet, når knallertens kørehastighed er blevet undersøgt på et rullefelt. Hans værge er allerede underrettet om sagerne mod ham.

Humanitær eftersøgning – Osted, Lejre – Lejre

Kl. 21.53 blev politiet anmodet om hjælp til at finde en 75-årig mand fra Osted-området, og som ikke umiddelbart vil kunne finde retur til sin bopæl, hvis han var faret vild.

Han var blevet set ved busstoppested i Osted kl. ca. 17.30, men ikke set siden, og en spontan eftersøgning i lokalområdet havde heller ikke givet noget resultat.

Politiet iværksatte en humanitær eftersøgning af den savnede mand, som bl.a. blev efterlyst via politiets Twitter-konto samtidig med, at patruljer incl. hundepatruljer ledte efter ham i Osted-området.

Da den savnede måske kunne finde på at tage mod en tidligere bopæl i Københavns-området, blev et par andre politikredse underrettet om, at han var savnet.

Kl. ca. 03.25 fik Københavns Vestegns Politi underretning om, at en mand på den savnedes alder var blevet indbragt på et sygehus, fordi han var afkølet og blevet fulgt derhen.

Det viste sig at være den savnede, som blev transporteret retur til sin bolig i Osted til fornøden omsorg og pleje.

Færdselsuheld – Høedvej, Høed, Jystrup Midtsj. – Ringsted

Kl. 02.00 kontaktede en kvindelig anmelder politiet, fordi hun var blevet vækket af et brag og efterfølgende havde konstateret, at en bilist var forulykket og havde påkørt en bygning ved hendes bolig.

Politiet kørte til uheldsstedet, hvor der ikke var nogen til stede omkring den forulykkede personbil, som var kørt gennem en fold og havde ramt en ladebygning. Både laden og bilen havde fået skader som følge af uheldet, der var sket, efter at føreren af bilen ifølge spor på stedet havde kørt ad Høedvej i vestlig retning.

En hundepatrulje blev tilkaldt til stedet for at lede efter føreren, der måske kunne være i området og måske i kvæstet tilstand, men hundepatruljen fandt ingen personer ved søgning i lokalområdet.

Efter afsluttede undersøgelser på uheldsstedet forsøgte politiet via personbilens ejer at finde frem til føreren af bilen på uheldstidspunktet. Det lykkedes ikke umiddelbart, hvorfor sagen efterforskes yderligere, indtil føreren er endeligt identificeret og kan afhøres til sagen.

Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, der skete i en svag vejkurve på Høedvej.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi